Etusivu

Moninaisuus minussa, sinussa ja meissä – verkkomateriaalin tarkoituksena on toimia virikeaineistona, jota voi soveltaa useissa eri teemoissa. Aineisto pohjautuu osaksi TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen vuonna 2006- 2007 toteutettuun ESR – rahoittamaan ammatillisen opettajakoulutuksen verkko-opetushankkeeseen. Materiaalin sisältämät aineistot itsessään eivät ole valmiita oppimistehtäviä, vaan ne toimivat opettajille ja opiskelijoille lähdeaineistoina.