1. Johdanto

Kuva 7.Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen opetustyössä. Hän osaa ottaa huomioon monikulttuuristen oppijaryhmien kulttuurisia ja yksilöllisiä tarpeita. Osion kuvaus: osiossa tarkastellaan, miten eri kulttuuritaustat vaikuttavat ihmisten kohdatessa ja mitkä kulttuuriset tekijät vaikuttavat ihmisten kohtaamisissa.