1. Johdanto

Kotoutuminen (myös ”integroituminen”) on tapahtumaketju, jossa maahanmuuttaja oppii tietoja, taitoja ja toimintatapoja sekä luo uusia sosiaalisia verkostoja. Niiden avulla hän tulee osalliseksi ympäröivässä yhteiskunnassa. Kotoutumisen edellytyksenä on, että valtaväestön asenteet ja toimintatavat sen mahdollistavat. (Alitorppa- Niitamo & Säävälä 2013)