1. Johdanto

Osion tavoitteena on, että opiskelija muodostaa kuvan siitä, mitä muuttaminen lapsuuden ympäristöstä toiseen ympäristöön voi nostaa pintaan, mitkä tekijät vaikuttavat uuden identiteetin omaksumiseen. Osiossa tarkastellaan monikulttuurisen identiteetin kehittymistä viestinnällisestä näkökulmasta.

Y.Y.Kim toimii Oklahoman yliopistossa, viestintätieteiden professorina. Hän on kehittänyt viestinnällisen mallin uuteen kulttuuriin mukautumisesta, communication competence. Perehdy hänen esittämään mallin eri osa-alueisiin.