4. Persoonallinen viestintä

Persoonallista viestintää ja sen kehittymistä kuvaa tulijan kommunikatiivinen kompetenssi. Kommunikatiivinen kompetenssi kasvaa silloin, kun tulija tekee havaintoja ja oppii uuden kotimaan väestöstä.

Kimin (1988, 105) mukaan, mitä enemmän tulokkaat osallistuvat sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin, sitä paremmaksi heidän kommunikatiivinen kompetenssinsa uudessa kulttuurissa muodostuu. Se edelleen vaikuttaa mukautumisprosessin kehittymiseen positiivisesti. Kommunikatiivisen kompetenssin voidaan ajatella olevan kyky tavoitteelliseen ja tulokselliseen kommunikointiin vieraassa kulttuurissa.