8. Monikulttuurinen mukautuminen

Tulijassa tapahtuu sisäinen muutos hänen oppiessaan toimimaan isäntämaan kulttuurin mukaisesti. Samalla hän ”pois-oppii” kulttuurista, jossa on elänyt. Stressi – mukautuminen – kasvaminen vaihtelevat dynaamisesti. Tällöin vaiheet voidaan nähdä spiraalinomaisena, eli käytännössä olotilat vuorottelevat. Kuitenkin stressi ja kasvaminen ovat oleellinen osa mukautumisprosessia.

Prosessi kasvattaa tulijan toiminnallisia valmiuksia. Kun tulija on mukautunut, hän pystyy toimimaan ja olemaan kontaktissa uuden kotimaan väestön kanssa tarkoituksen­mukaisesti ja tehokkaasti. Kun toimintakyky kasvaa, tulijan stressi vähenee. Hänen stressireaktionsa, kuten vetäytyminen, puolustautuminen, kieltäminen ja vihamielisyys, vähenevät.