1. Johdanto

Oppimistavoite: Opiskelija tulee tietoiseksi siitä, miten kulttuurit heijastuvat opetus- tai ohjaustilanteessa. Tämä edellyttää oman ohjauskompetenssin tiedostamista. Lisäksi opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan ja asettaa kehittymistavoitteita monikulttuuriseen ohjaustyöhön.

Osion kuvaus: Ohjauskompetenssi- osiossa perehdytään ohjauskompetenssi-käsitteeseen ja sen eri osa-alueisiin sekä tarkastellaan miten monikulttuurisuuden ohjauskompetenssi kehittyy.