1. Johdanto

Oppimistavoitteena on, että opiskelija tarkastelee oman kasvuympäristönsä merkitystä ja pohtii, miten moninaisuus ilmenee hänen omassa lähiympäristössään.

Osion kuvaus: aloitetaan oman kulttuurisen taustan tarkasteleminen. Puun juuristo kuvaa omaa kasvuympäristöä: suku, koulu, kotiseutu, ystävät ym. Miten ne näkyvät henkilön maailmankuvassa? Mieti, miten sinun oma taustasi (juuret) ja lähiympäristösi vaikuttavat käsitykseesi moninaisuudesta ja miten se ilmenee? Miten lapsuusperheessäsi keskusteltiin esim. naapureista?

kuva 1 puun juuret