6. Lopuksi

Ihmisen henkisen tason eräänä mittana on,
missä määrin hän voi tajuta maailmassa ilmeneviä vieraita arvoja ja
miten syvästi hän voi ne tuntea omassa itsessään,
toisin sanoen, kuinka paljon hän kykenee laajentamaan omaa miniäänsä.

Erik Ahlman

kuva 1 puun juuret

Lähteet

  • Ahlman, E. 1967. Arvojen ja välineiden maailma. Porvoo: WSOY
  • Berry, J.W. 1997. Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology: an International Review, 46 (1), 6 – 33.
  • Berry, J.W, Poortinga, Y.H.,Segall, M.H. & Dasen P.R. (toim.)1992. Cross-cultural psychology: research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Hall, S. 1999. Identiteetti Tampere: Vastapaino.
  • Liebkind, K. 2006. Luento Kulttuurikeskus Caisassa. Kuvasi-luento.
  • Talib, M., Löfström, J. & Meri, M. 2004. Kulttuurit ja koulu avaimia opettajille. Helsinki: WSOY.
  • Räty, M. 2002. Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi.
  • Vartiainen-Ora, P. 2007. Kuvasi-luento 10.2.07.