Tausta

Aineistossa käsitteellä moninaisuus kuvataan sitä, että ihmisen kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat moninaiset. Kulttuuri on vain yksi vaikuttavista tekijöistä.  Aloita aineistojen tarkastelu seuraavassa järjestyksessä:

  1. Moninaisuus minussa
  2. Kulttuurin muuttuessa
  3. Ihmiset kohtaavat – Miten kulttuurit näkyvät?
  4. Moninaisuuden ohjauksesta
  5. Kotoutuminen uuteen yhteisöön.

Aineiston tavoitteina on,

  • että opiskelija pohtii omia moninaisuuteen liittyviä käsityksiään
  • että opiskelija tiedostaa, miten omat käsitykset vaikuttavat vuorovaikutustilanteissa
  • että opiskelija saa teoreettista tietoa kulttuureista, niiden muuttuessa (yksilön näkökulmasta) ja kohdattaessa niiden vaikutuksesta
  • että opiskelija voi perehtyä tarkemmin aiheeseen liittyviin teemoihin esille tuotujen lähteiden avulla